Status mreže

December 23, 2020

Hitni radovi

Zbog HITNIH radova u mreži Telekom Srbija, doći će do prekida telekomunikacionog saobraćaja.